O projekte

 
 
 
+421 902 817 187 info@backtoquality.sk
 
 

info@backtoquality.sk

 
 
 
backtoqulity.sk > O projekte
 
 
 

Pre našich zákazníkov hľadáme kvalitu

Kvalitné produkty sa kupovať oplatí a my sme presvedčení o tom, že ich budete vedieť oceniť.

Čo to kvalita vlastne je?  _____video______ 

Kvalitné spracovanie, použité materiály, originálny a jedinečný nápad sú hodnoty, ktoré si ceníme.

Spoľahlivý zákaznícky servis je pre nás samozrejmosťou, kladieme dôraz na to kto, kde a ako Vaše produkty vyrába. Pri potravinách je pre nás dôležitý pôvod surovín, spôsob ich pestovania, ich spracovanie a výrobný proces. Fair Trade - dlhodobá udržateľnosť zdrojov, ochrana životného prostredia a sociálna angažovanosť sú pre nás inšpiráciou.

Pre backtoquality sú tak-isto dôležité pracovné podmienky zamestnancov. Sú to ľudia, ktorí pre Vás produkty dizajnujú, šijú, vyrábajú, balia alebo sadia, ošetrujú, oberajú a predávajú. Sú to tí, ktorí dávajú Vašim výrobkom dušu a energiu.

V centre našej pozornosti ste vy, naši zákazníci.

Naša mobilná aplikácia Vám umožňuje nákup obľúbených a jedinečných produktov kdekoľvek na svete. Do našej ponuky môžete aj vy prispievať Vašimi nápadmi a skúsenosťami. S mobilnou aplikácou BTQ sú Vaše obľúbené, jedinečné alebo tradičné a lokálne produkty vždy s Vami. 

Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu

 
 
 
Viac informácií o manažmente kvality, kontrolných, štandardizačných a normalizačných úradoch nájdete tu.

 
 
ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (angl. International Organization for Standardization /ISO/ ) je organizácia koordinujúca štandardizačnú a normalizačnú technickú činnosť v medzinárodnom meradle. Bola založená v 23. februára 1947 so sídlom v Ženeve. 

ISO je svetovou federáciou národných normalizačných organizácií, v súčasnosti má vyše 1480 členov. Je poradným orgánom UNESCO, ECOSOC, FAO, IAEA, ICAO. ISO sa zaoberá tvorbou medzinárodných noriem ISO a iných druhov dokumentov vo všetkých oblastiach normalizácie okrem elektrotechniky.

Medzi najvyhľadávanéejšie ISO normy patrí ISO 9001. Je to certifikácia manažérstva kvality. Norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality v organizáciách, ktoré potrebujú a chcú preukázať svoju schopnosť trvalo a dlhodobo poskytovať produkty a služby v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o neustále zvyšovanie spokojnosti zákazníka.

 
 
ISO 14001

ISO 14001 - Systémy environmentálneho manažérstva. V medzinárodnom rozmere je ISO 14001 kľúčovou normou pre zavedenie SEM a jeho certifikáciu.
Environmentálny manažment znamená systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého, organizácie začleňujú starostlivosť o 
životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky.

 
 
TÜV

TÜV SÜD je medzinárodne akreditovanou spoločnosťou pre certifikáciu rôznych manažérskych systémov. 
Naše know-how nám umožňuje preverovať a certifikovať širokú škálu celosvetovo uznávaných systémov manažérstva v rôznych oblastiach 
(kvalita, životné prostredie, energia, bezpečnosť, riziká, zdravie, vzdelávanie, kontinuita podnikania a spoločenská zodpovednosť) a
v rôznych priemyselných odboroch (automobilový priemysel, výroba dráhových vozidiel, doprava, strojárstvo, informačné technológie, bankovníctvo a financie, 
zdravotníctvo a farmaceutický priemysel). Okrem certifikácie Vám ponúkame aj nástroje a špičkovú prax pre vyhodnotenie a zlepšenie Vašich činností. 
Vďaka nám dokážete znížiť riziká a zvýšiť efektivitu Vášho podnikania.

 
 
Certifikácie

Viac o certifikáciách na Slovensku sa dočítate tu:

https://www.sutn.sk/default.aspx?page=322ACE56-B65B-4ea4-A72A-1FCC1E239780

 
 
Novinky v našej ponuke