Obchodné podmienky

 
 
 
+421 902 817 187 info@backtoquality.sk
 
 

info@backtoquality.sk

 
 
 
backtoqulity.sk > Obchodné podmienky
 
 
 

Všeobecné obchodne podmienky

(Všeobecné obchodne podmienky obsahujú aj reklamačný poriadok a informácie o ochrane súkromia)

1. Úvod

Webová stránka www.backtoquality.sk (ďalej len „btq“) je priestor určený na predaj alebo sprostredkovanie predaja kvalitných výrobkov od zodpovedných výrobcov a predajcov (ďalej len ako „dodávatelia“). Tieto podmienky upravujú pravá a povinnosti medzi predávajúcim ktorým je vždy back to quality s.r.o. (ďalej len ako „predávajúci“) a kupujúcim ktorým môže byt každá fyzická staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba (ďalej len ako „kupujúci“). Kupujúci sa na btq môže ale nemusí registrovať. Registrácia je pre kupujúcich vždy bezplatná.

Súčasťou registrácie je odsúhlasenie týchto všeobecných obchodných podmienok. Súčasťou registrácie je tiež vyplnenie údajov o osobných informáciách, ktoré slúžia len pre účely spolupráce, komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim, v žiadnom prípade sa neposkytujú tretím stranám. Viac informácii sa dozviete v sekcií „ochrana súkromia“. Registrovaní zákazníci by mali svoje osobne údaje aktualizovať.

Na btq sa predávajú iba nové, nepoužité výrobky rôznych kategórií ako napr. potraviny, oblečenie, nábytok a iné, od preverených výrobcov a predajcov.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú pravá a povinnosti iba medzi kupujúcim a predávajúcim, dodávatelia sa musia registrovať na preto určenej sekcii na btq a riadia sa pri tom „podmienkami spolupráce s dodávateľmi

2. Nákup

Nákup tovaru sa uskutočňuje tak, že nakupujúci si vyberie produkt, ktorý chce kúpiť a na podstránke produktu klikne na „Do košíka“ pri ktorom je v políčku možné zadať aj požadovane množstvo. Ďalej nakupujúci klikne na akomkoľvek mieste na btq v pravom hornom rohu na ikonku košíka a potom ako skontroluje údaje, klikne na „Dokončenie nákupu – Pokladňa“ a stlačením „Potvrdiť objednávku s úhradou“ ukončí nákup a uzatvorí obchod a vytvorí tak záväznú objednávku. Po vytvorení objednávky dostane kupujúci potvrdzujúci email s číslom objednávky a ďalšími potrebnými informáciami.

3. Platba

Kupujúci ma možnosť zaplatiť za tovar na btq prevodom alebo obvyklou platobnou kartou. Ďalšou možnosťou je manuálny bankový prevod mimo stránky btq a nakoniec možnosť platby na dobierku ktorá môže byt spoplatnená (bude uvedene pri výbere platby). Pre neexistujúce odberne miesto sa nedá platiť pri prebraní tovaru priamo v prevádzke btq. Zákazník súhlasí so zasielaním faktúry v elektronickej  podobe vo formáte pdf.

4. Doprava

Po objednaní tovaru kupujúcim sa staráme o to aby mu tovar prišiel čo najskôr. Dĺžka dodacej lehoty môže byt rozličná pre rozličné tovary a závisí od rôznych faktorov. Dodacia lehota je uvedená pri každom tovare zvlášť. Tovar je  zasielaný kuriérom od každého dodávateľa zvlášť čo môže zapríčiniť, že každý objednaný tovar môže prísť v inom čase po inej dobe a od iného kuriéra. Niektoré tovary budú zasielane zo skladu a prídu tak skompletované. Cena za prepravu až k vám je zahrnutá v cene tovaru. Osobný odber tovaru nie je možný.

5. Vrátenie tovaru a reklamácie

Všetok tovar predávaný na stránke btq ma štandardnú záruku podľa zákona a táto je uvedená pri produkte.Väčšinou sa jedná o záručnú dobu 24 mesiacov ale pri produktoch ako sú potraviny alebo iný spotrebný tovar je záručná doba kratšia a zväčša ju určuje charakter používania produktu. Do tejto kategórie produktov patria napr. potraviny, batérie a pod.

Ak si prajete reklamovať tovar zakúpený na btq napíšte nám na reklamacie@backtoquality.sk alebo zavolajte na +421902817187 v čase od 8:00 – 18:00 a my sa o reklamáciu postaráme. Reklamovaný tovar vždy vraďte nám a mi reklamáciu za vás vybavíme u dodávateľa. Reklamáciu prosím oznámte hneď ako zistite problém s dodaním, poškodením alebo fungovaním produktu.

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením paragrafu 7 zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa v lehote 14 dni od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy ak sa týka elektronického obsahu nedodávanom na hmotnom nosiči.

6. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, 821 09 Bratislava

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

www.soi.sk

7. Zákony upravujúce vzťahy kupujúceho a predávajúceho

Zoznam zákonov, ktoré upravujú podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim, ak sú tieto vzťahy nedostatočne upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo ak by prišlo k sporu, nejasnému výkladu alebo oprávnenému spochybneniu platnosti, účinnosti alebo vymáhateľnosti týchto všeobecných obchodných podmienok oprávneným štátnym orgánom:

Zákon číslo 40/1964 zb. (Občiansky zákonník)

Zákon číslo 250/2007 Z.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov)

Zákon 22/2004 Z.z. (Zákon o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Zákon c. 102/2014 Z.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku)

8. Ochrana súkromia

Ochrana vášho súkromia a súkromných informácií ktoré nám poskytnete je jedna z našich najvyšších priorít. Informácie o vás získame od vás väčšinou pri registrácii a slúžia len pre účely spolupráce a komunikácie s vami, nie sú však poskytovane tretím osobám až na výnimky ktoré sú nevyhnutne na splnenie vašej objednávky. Takáto výnimka je napr. poskytnutie mena a adresy kuriérskej spoločnosti ktorá doručuje pre vás tovar. Informácie ktoré ste nám o sebe poskytli môžete kedykoľvek upraviť v nastaveniach vášho profilu po prihlásení sa na btq.

Zákon ktorý upravuje ochranu osobných údajov a ktorým sa pri ochrane osobných údajov riadime je zákon číslo 122/2013. Podľa tohto zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, zmenu a likvidáciu osobných údajov. V anonymizovanej podobe mame právo spracovávať vaše osobne údaje aj po skončení pôvodného účelu spracovania týchto údajov a to na štatistické a účtovne účely.

V prípade že si želáte zrušiť vašu registráciu alebo vymazať všetky vaše údaje v našom systéme, požiadajte nás o to emailom. Vaše konto bude vymazané.

9. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ www.backtoquality.sk: back to quality s.r.o., so sídlom: Tbiliská 5, 831 06 Bratislava, IČO: 45979839, DIČ: 202663156,zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, Oddiel: Sro, Vložka č: 69770/B. Spoločnosť nie je platcom DPH.

http://orsr.sk/vypis.asp?ID=196707&SID=2&P=0

 

 
 
 
Novinky v našej ponuke